درسال 1333 در شهراصفهان به دنیا آمد . درسن 11سالگی آموختن نقاشی فرش را آغازکرده و پس ازطی دوران ابتدائی در سال 1347به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان راه یافت و درحدّ توان واستعداد خویش از خرمن هنراستادان عالی مقامی چون آقایان : استاد جزی زاده و مرحوم استاد جواد رستم شیرازی استفاده کرده وسال بعد رشته مینیاتور را برگزید ، دراین سالها ریاست هنرستان را مرحوم آقای ابوعطا بر عهده داشتند .
دوسال بعد به ناچار هنرستان را ترک گفت چرا که درخانواده ای متوسط متولّد شده بود . پدرکه خود نیز از هنر زریبافی بهره مند بود و بیشتربه امور معنوی و فرهنگی گرایش داشت، وی را به مغازۀ نقاشی فرش استاد ارجمندم مرحوم رحمت ا… شادمان فرستاد و تا سال 1354 افتخار شاگردی وخدمت ایشان را داشت .
در سال 1355 دیپلم ادبی دریافت کرده وازاین سال مستقلاً درحاشیه بازار فرش مغازه ای تاسیس کرده و با اعتقاد به علمی شدن قالی ایران در همه ابعاد سعی کرد تا حدّ ممکن آگاهی و دانش خود را در زمینه های مختلف فرهنگی وهنری به ویژه طراحی و رنگ آمیزی و رنگ بندي فرش افزایش دهد و طی سا لها همکاری خود با مراکزآموزشی وعلمی و دانشگاها و با پاره ای از نشریات مربوط به هنرفرش وآشنائی با کتاب هائی که دراین زمینه منتشرشده بود وی را ترغیب کرد تا برای گسترش هرچه بیشتر مضامینی معنوی ونقوش و صورمتنوع و ابتکاری ازهمه امکانات موجود وغیرموجود بهره گیرد وتا آنجا که برایش میسّراست به نوآوری و تازه جوئی های منطقی با حفظ تمام امتیازات هنراصیل دست یابد .
درسال1380به عنوان طراح ونقش پرداز برگزیده دراوّلين جشنواره شانه بلورین به دریافت لوح وتندیس هنر و صنعت قالی بافی ایران نائل گشته و ضمناً در سه دورۀ پیاپی جشنوارۀ برترین های قالی ایران مقام اوّل را کسب و در سبک های مختلف موفق به دریافت لوح و تندیس برتر شده و سپس از طرف شورای ارزشیابی هنرمندان کشور به دریافت لوح درجه یک هنری نائل گشته که آن را برای خود بهترین تقدیر می داند . اينك نيز با همكاري مستمربا مركز ملي فرش ايران و با تعهد مسئوليت در هيئت مديره انجمن طراحان و نقاشان قالي دستباف استان اصفهان با کوله باری از تجارب خود و دیگران استوار و عاشق ایستاده است و بار تعهد ذهن و باوری که تازگی و شادابی را جوهر ارزشها می داند بر دوش گرفته و انجام وظيفه مي كند. تا امروز دربیش از 66 نمایشگاه جمعی و انفرادی در داخل و چندین کشور خارجی شرکت کرده و در اهم گا لری ها و موزه ها وکلکسیونهای داخل وخارج ایران دارای آثار ارزنده و با ارزشی می باشد . در همين راستا در سال 1386 مارك ” اصفهان مهدي ئي ” به ثبت رسيده و همچنين موفّق به دريافت گواهينامه مديريت كيفيّت ISO 9001–2008 “”نائل گشته و در چندين مرحله تعداد 70 اثر از طرحها ونقوش قالي هاي پديد آمده ‍، از حقوق مالكيت فكري برخوردار گشته و براي آنها شناسنامه تنظيم و كد ملّي صادر گرديد .